Pokušajte nam poslati što više informacija o Vašem zahtjevu kako bismo Vam mogli poslati što konkretniju ponudu za rješenje Vašeg problema.
Robot je potreban za: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


www.hunor.hr

Hunor d.o.o.
Radnička cesta 198
10000 Zagreb
Tel.: +385 1 7987 207
Fax: +385 1 7987 208
info@hunor.hr

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr