IspisE-mail

JCL-42TGDT

Max. promjer komada iznad staze 440 mm
Max. promjer tokarenja 140 mm
Max. duzina tokarenja 155 mm
Hod X osi 130 mm
Hod Z osi 165 mm
Brzi hod X osi 16 m/min
Brzi hod Z osi 16 m/min
Glavno vreteno - max. broj okretaja 4000 o/min
Gl. motor - konstantna snaga 7 kW
Broj mjesta za alate 12 kom
Broj mjesta za pogonjene alate 12 kom
Alati VDI20
Provrt vretena 42 mm
Max. promjer sipke kroz vreteno 55 mm
Preporucene pakne/patronske pakne 160/173E
Tip cela glavnog vretena A2-5
Tip revolver glave BARUFFALDI
A = automatski (strojni); M = manualni (ru?ni) A/M
Max. duzina tokarenja ako zelite stroj s hvatacem komada 100 mm
Kapacitet spremnika emulzije 100 L
Pritisak sustava hladenja 3 bar
Duzina stroja 2260 mm
Sirina stroja 1800 mm
Visina stroja 1300 mm
Netto masa 2400 kg
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr