IspisE-mail

C1NW-D63P10

d0 63 mm
P 10 mm
Dw 6.35 mm
Broj navoja 6
d1 61.4 mm
d2 max 55.8 mm
D1 g6 90 mm
D6 4 mm
L 97 mm
L10 14 mm
L11 32.5 mm
L12 32 mm
B P9 6 mm
T 3.5 mm
Dinamicko opterecenje 80 kN
Staticko opterecenje 256 kN

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr