Mo=6.0Nm Io=6.7A Pn=1440W Nn=3000 [okr./min.]" /> A6-540-3000-EH/4096
IspisE-mail

A6-540-3000-EH/4096

Mo=6.0Nm Io=6.7A Pn=1440W Nn=3000 [okr./min.]
M0 = staticki moment 6 Nm
Mn = nazivni moment 4.6 Nm
Mmax = maksimalni kratkotrajni moment 12 Nm
I0 = staticka struja 6.7 A
In = nazivna struja 6.1 A
Imax = kratkotrajni vrsni iznos struje 14 A
nn = nazivna brzina vrtnje 3000 okr./min.
nmax = maksimalna brzina vrtnje 3200 okr./min.
Pn = nazivna snaga 1440 W
U = napon 540 V
J = moment inercije 32 kgcm2
Ke = naponski koeficijent 105 V/[1000 okr./min.]
m = masa motora 12 kg
Tip enkodera: I - inkrementalni enkoder; A - apsolutni enkoder; R - resolver; I
Rezolucija enkodera 4096 imp./okr.
Kocnica: 0 => bez; B => s mehanickom kocnicom; 0
Zastita IP55

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr