Mo=22.0Nm Io=14.7A Pn=4710W Nn=3000 [okr./min.]" /> A22-540-3000-EH/4096
IspisE-mail

A22-540-3000-EH/4096

Mo=22.0Nm Io=14.7A Pn=4710W Nn=3000 [okr./min.]
M0 = staticki moment 22 Nm
Mn = nazivni moment 16.5 Nm
Mmax = maksimalni kratkotrajni moment 51 Nm
I0 = staticka struja 13.5 A
In = nazivna struja 10.2 A
Imax = kratkotrajni vrsni iznos struje 33 A
nn = nazivna brzina vrtnje 2000 okr./min.
nmax = maksimalna brzina vrtnje 3000 okr./min.
Pn = nazivna snaga 3400 W
U = napon 540 V
J = moment inercije 124 kgcm2
Ke = naponski koeficijent 90 V/[1000 okr./min.]
m = masa motora 30 kg
Tip enkodera: I - inkrementalni enkoder; A - apsolutni enkoder; R - resolver; I
Rezolucija enkodera 4096 imp./okr.
Kocnica: 0 => bez; B => s mehanickom kocnicom; 0
Zastita IP55

 

 

M0 = staticki moment 22 Nm
Mn = nazivni moment 16.5 Nm
Mmax = maksimalni kratkotrajni moment 51 Nm
I0 = staticka struja 13.5 A
In = nazivna struja 10.2 A
Imax = kratkotrajni vrsni iznos struje 33 A
nn = nazivna brzina vrtnje 2000 okr./min.
nmax = maksimalna brzina vrtnje 3000 okr./min.
Pn = nazivna snaga 3400 W
U = napon 540 V
J = moment inercije 124 kgcm2
Ke = naponski koeficijent 90 V/[1000 okr./min.]
m = masa motora 30 kg
Tip enkodera: I - inkrementalni enkoder; A - apsolutni enkoder; R - resolver; I
Rezolucija enkodera 4096 imp./okr.
Kocnica: 0 => bez; B => s mehanickom kocnicom; 0
Zastita IP55

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr