Ispis

Momentni stolovi feed

Momentni motori sastoje se od fiksnog primarnog namotaja (stator ili primarni namotaj) i okretnog magnetskog prstena (rotor ili sekundarni namotaj).
Momentni stolovi sastoje se od sinkronih motora s ugrađenim radijalnim-axialnim ležajem, inkrementalnim senzorom i hidrauličkom kočnicom (opcija).


Naziv  


Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr