Ispis

NCT200 upravljačke jedinice feed

NCT-201 upravljačka jedinica

DPU1901 - 19" dodirni ekran

DPU1501 - 15" dodirni ekran

EHU01 - EtherCAT jedinica

MK19 - kontrolni panel

MK15 - kontrolni panel

ESIS - EtherCAT SIS jedinica

EPU - EtherCAT periferna jedinica

I16 - 16x1 modul digitalnih ulaza

I16S - I16x3 modul digitalnih ulaza za induktivne senzore

I32 - I32x1 modul digitalnih ulaza

I32S - I32x1 modul digitalnih ulaza za induktivne senzore

I32C - modul linijskih ulaza 32x1

O16 - modul tranzistorskih izlaza

O32S - modul digitalnih tranzistorskih izlaza

O32C - modul digitalnih linijskih tranzistorskih izlaza

O8RM - modul 8 relejnih izlaza s 2 kontaka

O8R - modul 8 relejnih izlaza s 1 radnim kontaktom

ETPC - 2-kanalni ulaz za ticala

TTLAI - 2 x TTL enkoderski ulaz i 2 kanalni anaolgni izlaz

SENS - 8+1 modul analognih senzorskih ulaza

DANI - modul 6-kanalnih analognih ulaza

TTLCAN - 2-kanalni modul TTL ulaza i 2 CANbus izlaza

ENDAT - 2-kanalni EnDat 2.2 interface

HWM - ugrađeni ručni kotač

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr