IspisE-mail

LMS-210-50

Konstantna sila pri standardnom hladjenju 475 N
Konstantna sila pri vodenom hladjenju 956 N
Maksimalna sila 1288 N
Napon napajanja (DC) 600 VDC
Maksimalna brzina uz Fa i Us (faze spojene u zvijezdu) 4.8 m/s
Maksimalna brzina uz Fa i Us (faze spojene u trokut) 8.3 m/s
Maksimalna brzina uz Fw i Us (faze spojene u zvijezdu) 3.3 m/s
Maksimalna brzina uz Fw i Us (faze spojene u trokut) 5.8 m/s
Maksimalna brzina uz Fp i Us (faze spojene u zvijezdu) 1.9 m/s
Maksimalna brzina uz Fp i Us (faze spojene u trokut) 3.4 m/s
Masa forcer-a 5.6 kg
Duzina forcer-a 210 mm
Sirina forsera 63.5 mm

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr