IspisE-mail

PKM-122-130-18

Masa 0.7 kg
Potrosnja kompresiranog zraka 4 L/min
In - nazivna struja 3.0 A
Otpor 3.9 Ohm
Induktivitet 8.1 mH
Fx - sila drzanja u X smjeru 25 N
Fy - sila drzanja u Y smjeru 25 N
Tocnost ponavljanja 3 um
Tocnost pozicioniranja +/-25 um
Rezolucija 3 um
Fz - privlacna sila 187 N
Sila tereta 145 N

Usluge:

» Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
» Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
» Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr