eu projekti 

naziv projekta

Jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti tvrtke HUNOR d.o.o. putem izrade nove web stranice.

 

kratki opis projekta

Svrha ovog projekta je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti primjenom mrežnih marketinških
rješenja u svrhu poboljšanja prisutnosti na tržištu te vidljivosti usluga tvrtke Hunor d.o.o. Na taj način
povećava se konkurentnost tvrtke, osigurava stabilnost redovnog poslovanja, razvijaju se nove usluge prema
zahtjevima tržišta te se ostvaruje preduvjet za rast prihoda i izlazak na nova tržišta.

 

ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je ostvariti putem novih web rješenja bolju komunikaciju sa klijentima, partnerima i
zaposlenicima tvrtke HUNOR d.o.o, što će posljedično utjecati na bolje tržišno pozicioniranje tvrtke te
povećanje njene konkurentnosti.

 

ukupna vrijednost projekta

130.000 HRK

 

eu udio u financiranju projekta

91.000 HRK

 

razdoblje provedbe projekta

od 29.01.2019-29.01.2020

 

kontakt osobe za više informacija.

kontakt osoba Gyuri David

E-mail: gyuri.david@hunor.hr

 

saznaj više

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Hunor