Hunor

Fleksibilna linija za savijanje lima

ZAHTJEVI PROJEKTA

 • osigurati mogućnost savijanja limova debljine 0.5 do 1.2 mm
 • više od tri vrste materijala za savijanje
 • najmanji komad 1800x150mm, najveći komad 8000x1500mm
 • tolerancija savijene stranice +0/-0.5 mm
 • jednostavno upravljanje robotskom stanicom
 • jednostavno programiranje
 • zaštita od kolizije
 • automatska (parametarska) manipulacija limom.
 • automatsko postavljanje i skidanje alata za savijanje (žigova)
 • mogućnost izlaska komada na konveksnu ili konkavnu stranu

RJEŠENJE

 • tri 6-osna ABB industrijska robota na sinkroniziranim linearnim jedinicama
 • korištenje sustava za sinkronizaciju robotskog gibanja sa savijačicom
 • namjenski osmišljen i realiziran supervizijski sustav baziran na SIEMENS PLC sustavu upravlja svim elementima ćelije, nadzire potencijalno moguće kolizije te raspoređuje poslove robotima
 • offline izrada programa za savijanje
 • integracija probijačice i preša za savijanje s robotskom ćelijom
 • izrada rutina za jednostavno prekidanje/pauziranje ciklusa i nastavka rada u bilo kojem trenutku
 • sinkroniziran način rada robota u tandemskom modu omogućuje izradu komada do 8m uz visoku preciznost i ponovljivost savijenih proizvoda
 • jednostavna promjena proizvoda
 • instaliran VPN klijent za udaljeni pristup i podršku
Hunor