20240214_122408 - Copy

ZAHTJEVI PROJEKTA

  • isporučiti univerzalno rješenje za zavarivanje baterijskih modula
  • omogučiti stezanje i reguliranje sile na poziciji zavarivanja
  • omogučiti precizno fokusiranje na poziciji zavarivanja
  • osigurati ispuhivanje, odsis i zaštitni plin na poziciji zavarivanja
  • osigurati mogučnost gašenja požara u slučaju zapaljenja modula

RJEŠENJE

  • integracija PFO optike sa jedinicom za stezanje
  • izrada vlastitog sustava za fokusiranje
  • integracija ispuhivanja, odsisa i zaštitnog plina tijekom zavarivanja
  • univerzalni prihvat za pozicioniranje i stezanje baterijskih modula
  • sustav za potapanje modula u nuždi integriran u zavarivački stol
Hunor