hunor-flick-factory-0252

INDUSTRIJA PRERADA PLASTIKE

Naš je robot dio prizvodnog procesa i u industriji prerade plastike. Provjerite kako smo riješili poslovne izazove naših klijenata.

Klijenti

Neki od naših klijenata

Hunor