NCT200 CNC upravlja?ke jedinice

Najnovija TouchScreen verzija NCT CNC upravlja?ke jedinice
 • EtherCAT protokol za komunikaciju
 • Windows Embedded
 • HEIDENHAIN EnDat 2.2

Automatsko namatanje izolacije

6-osna namatalica za izolaciju bakrenih tapova u generatorima
 • Pouzdano i precizno
 • Viestruka uteda vremena
 • Namatanje izolacije na komade najsloenijih oblika

Zamjena upravlja?ke jedinice

Ugradnjom upravlja?ke jedinice CNC alatni stroj sposoban je za obradu najsloenijih komada.

Popravak svih vrsta servo-poja?ala

Popravak/zamjena servo poja?ala pomo?nih osi i glavnih vretena CNC alatnih strojeva
 • Popravak servo-poja?ala tipa: FANUC, Siemens, Mitsubishi, ABB, Allen Bradley
 • Zamjena servo-poja?ala: prora?un karakteristika novog servo poja?ala, ugradnja u elektroormar, parametriranje servo-poja?ala. Izbor servo poja?ala za pomo?ne osi i servo-poja?ala za glavna vretena
 • Popravak/zamjena napajanja za servo poja?ala

Popravak servo motora

Popravak/zamjena servo motora pomo?nih osi i motora glavnih vretena CNC alatnih strojeva
 • Popravak neispravnih motora: prematanje, zamjena ?etkica, popravak tachogeneratora, popravak enkodera
 • Zamjena motora - prora?un potrebnih karakteristika novog motora, ugradnja, parametriranje servo-poja?ala. Izbor servo motora za pomo?ne osi i motora za glavna vretena
 • Osigurani rezervni dijelovi za sve vrste servo motora: enkoderi, tachogeneratori, ?etkice...

Popravak mjernog sustava

Popravak mjernih letvi i enkodera
 • Popravak i zamjena svih vrsta enkodera
 • Popravak i zamjena mjernih letvi i magnetskih traka
 • Mehani?ka ugradnja i podeavanje opti?kih mjernih letvi i magnetskih traka

CNC tokarilice

Kvalitetni i visokou?inkoviti CNC tokarski strojevi koji omogu?uju cjelovitu tokarsku obradu komada.

CNC glodalice

Vertikalne, portalne, horizontalne i ostale glodalice.

Rabljene CNC tokarilice i glodalice

Ispravni i neispravni rabljeni CNC tokarilice i glodalice

Servo poja?ala za motore pomo?nih osi

Veliki izbor servo poja?ala za vektorsko upravljanje momentom/brzinom/pozicijom servo motora pomo?nih osi CNC strojeva.
Jamstvo produljeno na 2 godine!
 • Vektorsko upravljanje - osiguran konstantan moment na osovini motora u velikom rasponu brzina
 • Digitalno ili analogno upravljanje momentom/brzinom/pozicijom servo motora
 • Korisniku prilago?eno parametriranje regulatora struje/brzine/pozicije

Servo poja?ala za motore glavnih vretena

Veliki izbor servo poja?ala za vektorsko upravljanje momentom/brzinom motora za glavna vretena CNC strojeva.
Jamstvo produljeno na 2 godine!
 • Vektorsko upravljanje - osiguran konstantan moment na osovini motora u velikom rasponu brzina
 • Digitalno ili analogno upravljanje momentom/brzinom/pozicijom servo motora
 • Korisniku prilago?eno parametriranje regulatora struje/brzine/pozicije

Servo motori za pomo?ne osi

Veliki izbor servo motora za pogon pomo?nih osi CNC strojeva
 • Razni tipovi motora: SMPM - sinkroni motori s permanentnim magnetima, DC servo motori, momentni motori i linearni motori
 • Motori su opremljeni enkoderima visoke rezolucije
 • Motori s ko?nicama i bez ko?nice

Glavni motori za glavna vretena

Veliki izbor asinkronih motora za pogon glavnih vretena CNC strojeva
 • Veliki raspon snaga ) i momenta (preko 2000 Nm-a)
 • Zra?no i vodeno hla?enje motora
 • ?eono ili bo?no fiksiranje motora


NCT-101 upravlja?ka jedinica

Kompaktni model. Kompletna elektronika smjetena na pozadini kontrolnog panela.
Pogodna za tokarilice ili jednostavnije glodalice
Jamstvo produljeno na 5 godina!
 • digitalno/analogno upravljanje:
  3 servo osi + 1 glavno vreteno ili 4 servo osi
 • Integrirani PLC:
  48 digitalnih ulaza (24VDC/8mA)
  36 digitalnih izlaza (24VDC/500mA)
 • 16MB memorije za pohranu tehnolokih programa

NCT-104 upravlja?ka jedinica

Modularni dizajn. Vrlo velika proirivost interface ulaza/izlaza, upravljanje s velikim brojem osi.
Pogodno za kompliciranije tokarilice, glodalice, obradne centre.
Proireni kontrolni panel s 8 korisni?kih funkcija + LCD monitor 15'
Jamstvo produljeno na 5 godina!
 • digitalno/analogno upravljanje:
  3 servo osi + 1 glavno vreteno ili 4 servo osi
  max. 8 osi i 2 glavna vretena
 • Integrirani PLC:
  56 digitalnih ulaza (24VDC/8mA) - proirivo do 224
  32 digitalnih izlaza (24VDC/500mA) - proirivo do 128
 • 16MB memorije za pohranu tehnolokih programa

NCT-115 upravlja?ka jedinica

Vrlo velika proirivost interface ulaza/izlaza, upravljanje s velikim brojem osi.
Pogodno za kompliciranije tokarilice, glodalice, obradne centre.
Kompaktni kontrolni panel + LCD monitor 10.9
Jamstvo produljeno na 5 godina!'
 • digitalno/analogno upravljanje:
  3 servo osi + 1 glavno vreteno ili 4 servo osi
  max. 8 osi i 2 glavna vretena
 • Integrirani PLC:
  56 digitalnih ulaza (24VDC/8mA) - proirivo do 224
  32 digitalnih izlaza (24VDC/500mA) - proirivo do 128
 • 16MB memorije za pohranu tehnolokih programa

Usluge:

Modernizacija, revitalizacija i automatizacija svih vrsta CNC alatnih strojeva.
Implementacija robotskih sustava za sve primjene.
Izrada specijalnih automata.

Adresa:

Remetinec 42
10000 Zagreb
Hrvatska

Kontakt:

Tel.: +385 1 7987 207
Fax.: +385 1 7987 208
E-mail: info@hunor.hr